Afdeling

GroenLinks Bergen op Zoom bestaat sinds GroenLinks bestaat en is evenals de partij zelf opgericht in 1989. Een korte geschiedenis van GroenLinks in Bergen op Zoom.

Al in de jaren '70 van de vorige eeuw waren er ook in Bergen op Zoom mensen actief voor CPN, PPR en PSP. Ongeveer vanaf 1980 deden zij dat in een samenwerkingsverband van CPN, PPR en CPN. Er waren buitenparlementaire acties en demonstraties in de regio, bijvoorbeeld tegen kerncentrales en tegen de kruisraketten en er werd deelgenomen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Ook waren er mensen betrokken die zich niet wilden binden aan een landelijke partij maar wel sympathiseerden met de plaatselijke afdelingen: de ongebondenen. Ook mensen vanuit de Evangelische Volks Partij (EVP) en de Vereniging van Communisten in Nederland waren in het samenwerkingsverband actief dat ‘Links Bergen’ werd genoemd.

De leden van EVP, CPN, PPR en PSP vormden in 1989 de lokale afdeling van GroenLinks.

Van 1980 tot heden hebben negen raadsleden GroenLinks of haar voorgangers vertegenwoordigd in de gemeenteraad: Piet de Bruin, Hans Hauer, Jan Willem Dieten, Peter Woltjer, Aydin Akkaya, Ineke de Wolf, Andrew Harijgens, Corry Damen en Peter van den Ouden.