De kandidaten van LIJST 8

Op onze LIJST 8 staan 15 kandidaten die zich voorstellen en vertellen waarom zij op GroenLinks stemmen.

Kandidaten van GroenLinks stellen zich voor:

 

1. Peter van den Ouden

 

Ik ben Peter van den Ouden, lijstrekker van GroenLinks Bergen op Zoom voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014. Op dit moment ben ik raadslid voor GroenLinks en fractievoorzitter. In de periode 1990 - 1994 ben ik ook raadslid geweest voor GroenLinks.

De afgelopen vier jaar heeft de fractie zich ingezet voor een duurzaam en solidair Bergen op Zoom. Het is erg belangrijk dat wij dit blijven doen. 

Ik ben actief omdat GroenLinks een partij is waar sociale vrijheid een belangrijk uitgangspunt is: Gelijke kans voor alle mensen om zich te kunnen ontplooien, zonder dat de vrijheid van anderen en toekomstige generaties wordt aangetast. Vrijheid is het hoogste goed, iedereen heeft er recht op. Ik vind dat er gelijkheid van vrijheid moet bestaan.

Ondanks de grote welvaart in onze samenleving en in de westerse wereld, vind ik dat het  niet goed  gaat. Teveel mensen hebben geen deel aan onze welvaart, in Bergen op Zoom, in Nederland in de wereld. Er zijn grote verschillen tussen rijk en arm. Ik vind dat ieder mens recht heeft op een goed leven in vrijheid en vrede, zonder armoede, zonder bedreiging van een milieuramp of vernietiging van zijn leefomgeving. Iedereen is de moeite waard. Overal in de wereld, ook in Bergen op Zoom.

 

 

2. Corry Damen

 

Ik zal meteen met de deur in huis vallen. Sinds maart 2010 ben ik raadslid in de gemeente Bergen op Zoom, wat ik met enorm veel passie, plezier en motivatie doe.

Het feit dat we als GroenLinks het verschil maken is geweldig. Dat is ook de boodschap die ik vaak terug krijg van andere fracties. Altijd een helder verhaal en een herkenbaar GroenLinks geluid.

Ik ben er trots op dat we dat hebben bereikt.

Maar er is geen tijd om achterover te gaan leunen.

Er komt veel op ons af. Jeugdzorg en een groot deel van de AWBZ wordt overgeheveld naar gemeenten. De overheid verwacht dat vrijwilligers, mantelzorgers en de buren zorgtaken op zich gaan nemen. Ik wil me graag stevig laten horen in debatten die hierover gaan. Ik maak me reuze druk of mensen nog wel de goede zorg gaan krijgen. Of jongeren die in de problemen zitten wel de juiste hulp krijgen. Ik zal er bovenop gaan zitten.

Ik ben voorstander van dat iedereen op eigen wijze, met eigen mogelijkheden deel kan nemen aan onze samenleving. Ook op het gebied van werk. Mensen met een ‘vlekje’ zoals ik ze vaak noem, mogen niet buitengesloten worden. Diep triest dat juist de WVS voor een groot deel zal verdwijnen.

Ik vind het belangrijk dat GroenLinks blijft stimuleren dat er werkgelegenheid wordt gecreëerd. Dat  werkgevers keer op keer gewezen worden op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

We kunnen het verschil maken in economische ontwikkelingen door veel bewuster om te gaan met onze energiebronnen. Economie en duurzaamheid kan heel goed samengaan. Of het nu gaat om nieuwbouw, renovatie, scholen, etc., ik zal de nadruk blijven leggen op duurzame ontwikkeling en energiebesparende mogelijkheden.

Mijn ambities tonen veel overeenkomsten met die van GroenLinks, en dat is mooi.

Mijn betrokkenheid kan ook wel eens mijn valkuil zijn. Anderen hebben daar wel eens meer last van dan ikzelf.

Om ons geluid te laten horen wil ik graag nog 4 jaar tijd en energie stoppen om te komen tot een solidaire, betrokken en rechtvaardige maatschappij.

Ik ga ervoor!

 

3. René Winkel

 

Ik ben René Winkel, duo burgerlid GroenLinks  gemeente Bergen op Zoom en de nummer drie voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014.

In 2001 ben ik lid geworden van GroenLinks. Een turbulente tijd waar het populisme in opkomst kwam. Sinds 2010 actief in de gemeente politiek als duo burgerlid. Het mede voorbereiden en controleren van gemeente beleid in de commissie Mens & Maatschappij.

 Ik ben vanaf 1990 tot 2007 werkzaam geweest in de geestelijke gezondheidszorg.  Van 2007 tot heden in het onderwijs als docent verpleegkunde en in de huidige functie teamvoorzitter Pedagogisch Werk.

 

Opleidingen:

Verpleegkunde in de psychiatrie                        Halsteren Management in de gezondheidszorg                        Breda Leraren opleiding verpleegkunde                        Utrecht Persoonlijke kenmerken:

Ik ben solidair, eigenzinnig, rationeel. Ik sta voor gelijkwaardigheid en emancipatie van man en vrouw. Ik ben wars van onverschilligheid.

 

Hobby’s :

Muziek ik ben actief in een Nederlandstalige popband Zwemmen Bezoeken aan musea en klassieke concerten

 

Ik ben voor GroenLinks omdat het de borging is voor een solidaire, duurzame en culturele samenleving

 

 

4. Andrew Harijgens

 

Ik kies voor een partij die moeilijke beslissingen niet uit de weg gaat als die op termijn beter zijn voor mens, dier en leefomgeving.

Ik kies voor een partij die niet gaat voor de makkelijkste oplossing, maar voor de beste.

Ik kies voor een partij die een wereld achter laat waar onze kinderen ook gelukkig in kunnen leven.

Ik kies voor een partij die niet polariseert maar verbint.

Ik kies voor een partij die verschillen erkent.

 

Ik ben Andrew Harijgens, ik kies voor GroenLinks!!!

 

5. Yvonne van Oers

 

Wat ik belangrijk vind is dat iedereen de kans krijgt en neemt om op een eigen wijze deel te nemen aan onze samenleving.

Samen leven is samen werken, wonen, ontspannen en zorgen. Ieder doet wat zij of hij kan, op een manier die past.

 

Inwoners, ondernemers, onderwijs, organisaties en de gemeente. Samen zorgen voor onze stad en onze dorpen, voor onszelf en voor elkaar. Zodat het prettig wonen is in onze stad en dorpen. Met volop culturele en sportieve initiatieven, organisaties en evenementen. Zo blijven we verbonden met elkaar.

 

We wonen prachtig hier, omringd door groen en water. Dat wil ik graag zo houden. Ik geniet ervan om op vrije uren doorheen te lopen of te fietsen, maar zeker vind ik het belangrijk dat we gezond evenwicht te houden tussen bebouwde en lege ruimte. De polders, wateren en bossen horen bij onze woonomgeving. Dat wil ik niet verruilen voor bedrijven. Daar is elders ook plaats voor.

 

6. Barbara Veelwaard - van Dongen

 

Waar is jouw idealisme? Komt het naar boven tijdens feestjes, of bij het kijken naar het journaal? Voel je het opborrelen als je een heftige documentaire ziet of als je iets onrechtvaardigs leest op Facebook? Of is het altijd aanwezig? Dat heb ik namelijk: kriebelend, soms jeukend, idealisme.

Sommige mensen vinden dat altijd aanwezige idealisme irritant. Zo principieel. Andere mensen hebben er bewondering voor. Ik dring niet snel mijn mening op aan anderen, maar ik ben wel een idealist en motiveer mensen graag om duurzaam en sociaal te leven. Dat gaat vanzelf. Ik sta voor de praktische, ‘menselijke’ manier.

Ik heb ook geen geldboom in de tuin en moet dus regelmatig creatief met duurzaamheid omgaan. Soms wat water bij de wijn. Soms moet je er dingen voor laten. Daar krijg je wel wat voor terug, is mijn ‘geloof’. Ik ben een idealist en geloof dus in een nóg mooiere wereld, die we samen kunnen creëren. Met de juiste -lees: eerlijke- intenties en een onverwoestbaar vertrouwen. En een beetje ‘eigen-wijsheid’. Daarom ben ik sympathisant van GroenLinks.

 

Mijn persoonlijke drive is vooral de voedselindustrie. Het mag allemaal meer natuurlijk, biologisch, gezonder en minder kunstmatig, chemisch, verspillend. Zeker met het oog op onze gezondheid en die van de opgroeiende generatie. Wat nou plofkippen ten koste van alles? Wat mij betreft is het tijd voor een ‘foodfight’. Gelukkig hoor ik om me heen steeds meer kritische geluiden over de voedselindustrie en dat stemt positief.

In GroenLinks vind ik mijn denbeelden het meeste terug: positief denken; vooruit kijken; culturele en geestelijke vrijheid;zorgen voor natuur en milieu; dierenwelzijn en dierenrechten; gezonde en natuurlijke voeding; welzijn; goed onderwijs; gelijke kansen voor ieder mens, man of vrouw, allochtoon of autochtoon, arm of rijk, homo of lesbienne, jong  of oud... of er ergens tussen in.

 

Als idealist ben ik ook optimist. Onze gemeente kan beter, duurzamer en socialer. GroenLinks Bergen op Zoom kan daar, zelfs als kleine partij, wat aan doen.

 

Hoe zit het met jouw optimisme?

 

Barbara Veelwaard - van Dongen is 34 jaar, geboren en getogen in Bergen op Zoom, docente Maatschappijleer, gelukkig getrouwd en trotse moeder. Daarnaast is ze al 16 jaar vegetariër en doet ze in haar vrije tijd aan dans, fotografie en vormgeving.

 

7. Wim Edens

 

Ik ben Wim Edens, 62 jaar, getrouwd, twee kinderen en 4 kleinkinderen. Mijn carrière in de geestelijke gezondheidszorg heb ik wat betreft betaald werk eind 2013 afgesloten. 

Naast mijn werk ben ik tot kort geleden steeds actief geweest in het wijkcommissiewerk en in de wijkaccommodaties. 

Daarnaast heb ik nu nog een aantal nevenfuncties waarin toezicht en kwaliteit een rol spelen.

 

Ik sta op de lijst bij GroenLinks omdat ik wil staan voor een omgeving en milieu dat we met een gerust hart aan onze kinderen kunnen overdragen en waarbij investeren voor de lange termijn in niet milieubelastende energieopwekking belangrijker is dan de winst op korte termijn. Dat kan ook heel goed op lokaal niveau. Door energieopwekkingsprojecten, stimulansen en goed en goedkoop openbaar vervoer.

Ik wil ook staan voor een samenleving waarin niet het recht van de sterkste geldt maar waarin ieder, ook als je minder begaafd en bedeeld bent, kan meedoen zonder dat je afhankelijk wordt gemaakt van een uitkering. Aan de andere kant mag je ook aan iedereen vragen om bij te dragen.

Een samenleving waarin respectvol met elkaar wordt omgegaan en die gastvrij is, zeker voor mensen in de verdrukking. En waar dat respect ook aan de ander wordt gevraagd. Waarin realiteit en nood belangrijker is dan regels en geld.

Een samenleving ook waar verbinding en verbondenheid worden gestimuleerd en gefaciliteerd.

 

8. Rian van den Eijnden

 

Ik ben Rian van den Eijnden, en woon in het centrum van Bergen op Zoom.

Als penningmeester van Groen Links lever ik een praktische bijdrage door op de centjes te passen.

 

Verder werk ik als woonbegeleider binnen de psychiatrie, bij GGZWNB. (Voormalig Vrederust)

Gelet op alle politieke ontwikkelingen op het gebied van zorg, hou ik mijn hart vast als ik denk aan de  toekomst. In mijn dagelijks werk kom ik bij mensen thuis om hen net dat stukje ondersteuning te bieden wat ze nodig hebben om niet om te vallen. Ik zeg altijd “om mensen op de rails te houden”.

Dit hele stuk zorg gaat over naar de gemeente en de WMO krijgt hier een grote rol in.

 

Groen Links zal zich, als sociaal betrokken partij, binnen het politieke speelveld hard maken om te zorgen dat mensen hulp krijgen die ze daadwerkelijk nodig hebben.

Het mag toch niet zo zijn dat mensen vereenzamen, er onveilige situaties ontstaan, overlast ontstaat door psychische problematiek.

Niemand kiest er voor ziek te worden! De een heeft nu eenmaal wat meer geluk, de ander wat meer pech.

 

Verder staat duurzaamheid hoog bij me in het vaandel.

We hebben deze aarde in bruikleen, laten we daar zuinig op zijn. Zodat ook na ons de komende generaties een goede leefomgeving hebben. Laten we meer gebruik maken van natuurlijke energiebronnen, en dit aantrekkelijk maken voor onze inwoners in plaats van alles weg te kapen uit moeder aarde.

 

9. Mathieu van den Aarsen

 

Ik wil me er niet bij neer leggen dat de belangen van de  economie, en daar wordt volgens mij vooral mee bedoeld: de belangen van mensen en groepen die die het al meer dan goed hebben, doorslaggevend is voor de huidige bestuurders bij het nemen van besluiten. Niet de ongebreidelde vraatzucht van het  nietsontziende kapitalisme, met als uitwas het doorgeslagen individualisme, maar de menselijke maat, volop rekening houdend met elkaar en de natuur zou  leidend moeten zijn voor de keuzes.  Want dan draagt het bestuur bij aan  het ontstaan van een  menswaardige samenleving waarin het voor iedereen goed toeven is. Daarom ben ik van GroenLinks: voor een duurzame en solidaire wereld; ook en vooral in Bergen op Zoom!

 

10. Henk van Riet

 

Henk van Riet. Mijn leeftijd is 61 jaar en ben sinds 2 jaar lid van Groen Links. In het dagelijks leven werk ik bij een adviesbureau waar ik betrokken ben bij  directievoering op civieltechnische projecten zoals wegreconstructies, bouw en woonrijp maken woningbouwlocaties en dijkversterkingen.

Daarnaast ben ik part time landbouwer

Mijn hobby’s zijn; hardlopen, schaatsen en land en tuinbouw

Ik ben betrokken bij Groen Links omdat onze kinderen ook recht hebben op een gezonde leefomgeving en een rechtvaardige samenleving.

Besluiten en plannen in de gemeente Bergen op Zoom zou ik graag met deze insteek benaderd willen zien.

 

11. Jeroen van Bommel

 

Sinds 2 mei 1996 ben ik lid van GroenLinks. Sowieso kom ik uit een links nest waar diverse progressieve meningen over allerlei zaken altijd werden uitgesproken. Gelukkig heb ik ook wel een eigen mening, maar om eerlijk te zijn: ik werd pas een beetje assertieve toen ik naar de toenmalige Academie voor Journalistiek en Voorlichting in Tilburg ging.

Tijdens een college in het eerste jaar werd gevraagd wie er lid was van een politieke partij. Ik stak nietsvermoedend mijn hand op. Nietsvermoedend, want ik zou wel een van de velen zijn. Nee,dus: ik was de enige. Tientallen verbaasde gezichten keken me aan. En daar was ik zelf weer verbaasd over. In de pauze kwamen studenten naar me toe en vroegen me van welke partij ik dan lid was. Ik daagde  ze uit en stelde met een vette glimlach voor dat zij dat maar mochten zeggen. “VVD,” klonk het. Mijn glimlach verdween al snel...

 

Wellicht dat het daardoor kwam, maar toen ik gevraagd werd om deel uit te zakenman het bestuur van GroenLinks Bergen op Zoom... laten we het er op houden dat ik er niet lang over hoefde na te denken. Ik werd in 2010 secretaris.

Als ik denk aan GroenLinks en als de mensen me vragen waarom ik juist voor die partij kies, dan denk ik aan het zoeken naar oplossingen. Niet per se keizen voor de weg van de minste weerstand, geen populistisch gedoe. Niet zeggen: “Ja, dat hebben we tien jaar geleden al gezegd.” Nee, sorry. Mij te gemakkelijk. Iets zegen en dan meteen laten weten hoe het wel zou moeten én kunnen: dat lijkt mij de betere aanpak. Het verstand boven onderbuikgevoelens voorrang geven en dan niet vergeten dat er tussen je onderbuik en je hersens nog steeds een hart (en nog meer organen, dat weet ik) zit. En zolang we juist dat niet uitsluiten bij onze beslissingen, is er nog hoop. In een steeds harder wordende maatschappij blijft hoop nog iets om mensen over een bepaalde drempel te helpen. En net dat ene duwtje kan een wereld van verschil maken.

 

Toegegeven: ik ben een stille jongman, maar ik weet wel degelijk mijn mond open te trekken als me iets opvalt of als er iets ‘blijft liggen’. Tijdens Algemene Ledenvergaderingen ben ik me er te meer van bewust dat ik bij de juiste club zit. Het niveau waarop wordt meegedacht, spreekt mij erg aan. De dialoog aangaan niet alleen met rechtse partijen, maar ook reageren op meningen in de linkse hoek. Wat dat betreft is politiek ook samenwerken. Zo heb ik me al een paar jaar voor GroenLinks ingezet voor de jaarlijkse ‘1 mei-viering’. En dan voel je dat je nog steeds ‘iets gemeen’ hebt. En dat geeft ook weer hoop.

 

Moet er wel bijgezegd worden dat er natuurlijk ook veel partijen last hebben van een Paul-de-Leeuw-syndroom: commentaar op van alles en nog wat hebben, maar gepikeerd zijn als anderen zich op jou richten. Dat kan de geloofwaardigheid van een dergelijke partij aantasten, maar alleen als de ‘ins en outs’ naar buiten komen. Het publiek krijgt daar vaak genoeg niet veel van mee. Of er ontstaat een onevenwichtig beeld doordat men juist de incidenten of alleen het pr-gelul onthoudt. Niet voor niets is politicologie een studierichting. Daar waar een groep is, is dynamiek. Het intrigeert me in ieder geval enorm.

Ik wens mijn opvolger dan ook veel plezier toe, want er valt hier veel te leren. Ikzelf blijf voorlopig nog in ieder geval GroenLinks stemmen.

 

12. Eddie Simonis

 

Hallo, mijn naam is Eddie Simonis, geboren en getogen in Bergen op Zoom, woon en leef met mijn gezin in de binnenstad van Bergen op Zoom.

Een veilige, gezonde en prettige woonomgeving in relatie tot duurzaamheid vind ik zeer belangrijk, bijvoorbeeld een (binnen)stad zonder zwaar vrachtverkeer, veilige fietspaden en natuurlijke speel en ontmoetingsplekken voor onze jeugd

Kijk in de pot is zo’n mooi voorbeeld hoe het niet moet, mooi voor de mensen die er fijn wonen, de overige ruimte was puur natuur en is nu dood gestructureerd,  er is niets meer wat in de belevingswereld van een kind nodig is, als het gaat om natuurlijke speelruimte.

Gemeentes die de WMO wetgeving moeten gaan reguleren, gaan we voor kwaliteit van leven of kiezen we voor de goedkoopste zorg aanbieder

Zie de individualisering van de huidige maatschappij als een groot probleem, oudere mensen vereenzamen, steeds meer mensen komen in de problemen.                                                                          Samen is een sleutel naar de oplossingen in de maatschappij, niemand uitsluiten maar aansluiten,  probeer samen een vangnet te vormen, Kortom Nederland, Bergenaren doe mee, laat je sociaal hart duurzaam evalueren

Wij hebben de aarde in bruikleen, de laatste 100 jaar is er veel teveel roofbouw gepleegd, we moeten wel iets overlaten voor volgende generatie, dus stoppen met roofbouw te plegen op de aarde en waar mogelijk herstellen wat kapot of weg is.

 

13. Wout Hagenaars

 

75 jaar, geboren in Bergen op Zoom

1)    Individualiteit

In de loop van de jaren heb ik ontdekt dat ik een doodgewone man ben en daar is er maar eentje van. Ik beschouw mezelf als uniek. In Frankrijk las ik ‘De vriend van de ziel’, waarin de schrijver van ‘L’ami de l’âme’ er op wees dat we in de loop van de jaren veel van onze oorspronkelijke individualiteit verloren hebben. Dus, terug naar de kern: Individualiteit.

2)    Inspiratie

Wat ik leerzaam vind is dat Christelijke, Joodse en ook Moslim en Humanistische denkers mij er op wijzen dat in de medemens ons zieleheil ligt. In ‘het gelaat van de ander’, in de vreemdeling ontmoeten we ook een ziel.

3)    Solidair

Dat wil zeggen , soms niet prettig, dat we welvaart moeten delen. Dat ons belastingssysteem eerlijker kan. Een socialer beleid. Maar ook een ‘fair trade’ beleid met mensenrechten, eerlijke handel, tolerantie, respect.

4)    Duurzaam

Ik heb jaren geleden al gemerkt dat men Nederland, maar ook onze buurlanden bezig was te asfalteren. Minder natuur. Ofschoon ik een rijbewijs had, om me beschikbaar te maken voor de zogenaamde arbeidsmarkt, kon ik toch naar mijn werk met de fiets en openbaar vervoer. Voordeel: gezondheid en in de trein kon ik lezen en gesprekken voeren.

5)    Initiatieven

Als in de samenleving initiatieven ontstaan, moet de overheid (maar hier kun je ook bijvoorbeeld organisaties als woningbouwverenigingen, gezondheidszorginstituten lezen), deze initiatieven juist ondersteunen en niet zoals nú. Nu trekt de overheid zich terug en vestigt de hoop dat het bedrijfsleven wel zal zorgen voor het milieu, sociale opvang van kwetsbaren of de zogenaamde ‘onredabelen’.

Ik ben van mening en daarom ook lid van GroenLinks, dat de overheid de bescherming van de zwakken op zich blijft houden/nemen. We moeten toch niet terug naar de bedeling door de ‘broederschappen’ Kerken en Leger des Heils.

Het mooie van het solidaire systeem, zoals in onze sociale wetten, AOW, ziektewet, enzovoort, is dat dát het ideaal was waarnaar ‘geloof’gemeenschappen hadden gestreefd, in tijden van grote armoe en ellende.

6)    Blij

Ik was blij met een bepaald punt in het GroenLinks-verkiezingsprogramma 2014 – 2018: dat ze het opnemen voor de bedreigde diersoort, waaronder de bij. Deze bijen zijn zo belangrijk voor onze natuur. Ik zie graag dat het de fruittelers goed gaat. En ik wandel en fiets graag.

In ons programma zie ik dat het inzet op ‘schoon is gewoon’.

Blij word ik ook van kunst, geen entertainment en citymarketing, maar echt die kunst die je ziel ontroert: muziek, theater, beeldende kunst. Ook in onze gemeente.

 

14. Noortje Kuhlman

 

Al meer dan 30 jaar alleen maar spaarlampen gebruiken, het toilet doorspoelen met regenwater, zonnepanelen op het dak...

Het liefst nog een windmolen in de achtertuin, ware het niet dat het nooit zó hard waait in de binnenstad. Niet alleen leuk, maar ook rendabel.

 

Liefhebber van cultuur, die bereikbaar is voor iedereen: geen subsidiekorting voor bibliotheek, CKB of theater. Het poppodium is hard nodig. Boeken moeten bereikbaar blijven voor iedereen.

 

Dan blijft er toch maar één partij over? Daarom stem ik, al zolang de partij bestaat, op GroenLinks.

 

15. Jan Buuron

 

MIJN LEVEN

Mijn leven heeft vanaf de 60tiger jaren in het teken van de politiek gestaan. Ik had de oorlog  in Halsteren meegemaakt en ik wist uit ervaring, hoe het gaat, als er geen democratie meer is. In de zestiger jaren werd ik me ervan bewust, dat onze democratie opgefrist moest worden om echt democratisch te blijven.

Ik sloot me aan bij de PPR (Politieke Partij Radicalen), een afsplitsing van de Katholieke Volkspartij.

De PPR wilde de moderne ideeën van het christendom wel in de politiek inbrengen.

In mijn toenmalige woonplaats richtte ik als PPRer met geestverwanten een nieuwe plaatselijke partij op. In Bergen op Zoom vervulde ik in de PPR bestuursfuncties. Samen met geestverwanten richtte ik hier ook een plaatselijke partij op. Toen Groenlinks ontstond, was dat niet meer nodig en ging de PPR op in plaatselijk Groenlinks. Landelijk zat ik in partijraad en provinciaal in het bestuur onder andere.

IK STEM NOG STEEDS GROENLINKS, OMDAT

-       Ik zie, dat GroenLinks mijn idealen voor een betere wereld nog steeds probeert waar te maken.

-       Onze maatschappij weer in zijn voegen kraakt, want alles draait alleen nog maar om geld.

-       Het weer in het beleid niet meer om mensen gaat.

-       Ieder weldenkend mens ziet, dat het zo niet verder kan.

-       Alles van waarde nog steeds weerloos is.

-       Groenlinks ook in Bergen op Zoom al vocht voor duurzaamheid, toen de heersende meerderheid, dat nog een belachelijk idee vond.