Lijstverbinding met de BSD

GroenLinks en de BSD hebben voor de raadsverkiezingen op 19 maart 2014 in de gemeente Bergen op Zoom een lijstverbinding (of lijstcombinatie) aangegaan.

Groenlinks heeft een lijstverbinding met BSD

 

GroenLinks en de BSD hebben voor de raadsverkiezingen op 19 maart 2014 in de gemeente Bergen op Zoom een lijstverbinding (of lijstcombinatie) aangegaan.

 

Waarom een lijstverbinding?

 

Partijen die in politieke opvattingen dicht bij elkaar staan  kunnen een lijstverbinding aangaan. In dat geval worden de reststemmen van die partijen bij elkaar geteld, zodat net als bij grotere partijen de kans op een restzetel groter wordt. Door deze lijstverbinding kunnen GroenLinks en de BSD samen restzetels binnenhalen die ze elk afzonderlijk nooit zouden krijgen.

 

Bij een lijstverbinding is er geen sprake van een fusie of vergaande samenwerking. Zowel GroenLinks als BSD doen onder hun eigen naam en met een eigen programma aan de verkiezingen mee. Wij zijn de lijstverbinding aangegaan omdat de fracties van GroenLinks en BSD in de gemeenteraad vaak op één lijn staan als het bijvoorbeeld om duurzaamheid en sociaal beleid gaat.

 

Wij willen niet dat progressieve stemmen terecht komen bij de rechtse partijen in Bergen op Zoom. Daarvoor zijn deze stemmen te kostbaar. Door een lijstverbinding met BSD is de kans dat dit met stemmen gebeurt voor GroenLinks en de BSD veel minder.

 

GroenLinks heeft ook D66 en de PvdA uitgenodigd een lijstverbinding aan te gaan. Jammer genoeg hebben deze partijen dit geweigerd. Een gemiste kans! Het zou nu best kunnen dat reststemmen van deze partijen naar een grote rechtse partij gaan.

 

Toelichting

 

De Nederlandse kieswet biedt deelnemende partijen de mogelijkheid hun kansen op een restzetel te vergroten door een lijstverbinding (of lijstcombinatie) aan te gaan. Bij de verdeling van de restzetels worden de partijen die onderling hun kandidatenlijsten verbonden hebben als één partij beschouwd.

Bij een lijstverbinding zijn de partijen samen zo in staat meer restzetels binnen te halen dan zonder een lijstverbinding. Wie van de deelnemende partijen binnen de lijstverbinding de extra restzetel(s) krijgt is afhankelijk van de uitslag. Van de regeling wordt gebruik gemaakt door partijen die zich min of meer verwant met elkaar voelen.

 

Na het bepalen van de kiesdeler wordt het aantal stemmen per partij gedeeld door de kiesdeler. De uitkomst hiervan (naar beneden afgerond) geeft het aantal volle zetels dat wordt toegewezen aan een partij. Er blijven in de praktijk altijd zetels over, zogeheten restzetels.

 

Bij het bepalen van de restzetels in Bergen op Zoom wordt het aantal stemmen voor elke partij gedeeld door het aantal behaalde volle zetels + 1. De partij die nu het grootste aantal stemmen per zetel heeft, krijgt de restzetel toegewezen. Indien er meer restzetels zijn, wordt deze procedure herhaald met de nieuwe tussenstand tot de restzetels op zijn. Deze methode werkt vooral in het voordeel van grotere partijen. Een partij kan met deze methode meer dan 1 restzetel behalen. Dit is ook de reden waarom sommige partijen lijstverbindingen aangaan met verwante partijen: daarmee wordt de kans op een restzetel groter.

 

5 februari 2014