Peter van den Ouden

Lijsttrekker GroenLinks in Bergen op Zoom

Ik ben Peter van den Ouden, lijstrekker van GroenLinks Bergen op Zoom voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014.

 

Ik ben in1975 lid geworden van de PSP. In 1981 ben ik politiek actief geworden in Roosendaal en als bestuurslid van de PSP, betrokken geweest bij de oprichting van het Progressief Overleg Roosendaal (PSP, PPR, CPN en ongebondenen. Is nu GroenLinks). In 1982  ben ik weer in Bergen op Zoom gaan wonen en actief geweest als bestuurslid van het samenwerkingsverband PSP, PPR, CPN, VCN en ongebondenen (later Links Bergen. Is nu GroenLinks) . Ik ben voorzitter geweest van het West Brabantse Vredesplatform, actief met acties tegen de plaatsing van kruisraketten in Woensdrecht. Ik ben landelijk lid geweest van de partijraad van de PSP.  In 1986 ben ik voor de eerste keer (duo)lijstrekker geweest voor Links Bergen. In de periode 1990 - 1994 raadslid  en fractievoorzitter voor GroenLinks. In 1995 voor een korte periode overgestapt naar de PvdA (bestuurslid en lid van de kandidatencommissie). Snel weer terug naar GroenLinks... Tot 2010 actief als bestuurslid (penningmeester) van de afdeling Bergen op Zoom. Vanaf november 2008 was duoburgerlid in alle commissies van de gemeenteraad. Vanaf  2010 ben ik raadslid en fractievoorzitter in de gemeenteraad.

 

Ik ben vanaf 1970 tot juni 2013 werkzaam in de gezondheidszorg. Werkzaam geweest als verpleegkundige en maatschappelijk werker. De laatste 20 jaar werkzaam als manager waarvan 15 jaar in het hoger management. Negen verschillende (beroeps)opleidingen gevolgd. Laatste opleidingen zijn: Master of Public Management (Universiteit Tilburg) en postdoc Ethiek in de zorg (Universiteit Nijmegen).

 

Mijn Maatschappelijke activiteiten in het verleden waren: Lid van diverse ondernemings- en studentenraden en bestuurslid van verschillende sociaal culturele organisaties. In het recente verleden was ik: bestuurslid van de Vereniging Algemene Scholen voor basisonderwijs, bestuurslid van de Erasmus Bibliotheek, voorzitter van de Raad van Toezicht van Bibliotheek het Markiezaat, voorzitter van de Wijktafel Bergse Plaat, bestuurslid van de Geschiedkundige Kring, bestuurslid van de Stichting Verenigde Wijkcentra en lid van de Raad van Toezicht van Stichting Cubiss.

 

Hobby’s: Muziek, ik ben lid geweest van de roemruchte dweilband De Ansjovinisten (ooit misschien wel de beste dweilband van Bergen op Zoom). Literatuur, lid van een literair genootschap. Zeilen, geschiedenis, filosofie en schrijven.

Ik ben actief voor GroenLinks omdat het een partij is waar sociale vrijheid een belangrijk uitgangspunt is: Gelijke kans voor alle mensen om zich te kunnen ontplooien, zonder dat de vrijheid van anderen en toekomstige generaties wordt aangetast. Vrijheid is het hoogste goed, iedereen heeft er recht op. Ik vind dat er gelijkheid van vrijheid moet bestaan.

Ondanks de grote welvaart in onze samenleving en in de westerse wereld, vind ik dat het  niet goed  gaat. Teveel mensen hebben geen deel aan onze welvaart, in Bergen op Zoom, in Nederland in de wereld. Er zijn grote verschillen tussen rijk en arm. Ik vind dat ieder mens recht heeft op een goed leven in vrijheid en vrede, zonder armoede, zonder bedreiging van een milieuramp of vernietiging van zijn leefomgeving. Iedereen is de moeite waard. Overal in de wereld, ook in Bergen op Zoom.