standpunten kieswijzer BN/DeStem

Binnenkort verschijnt er in BN/de Stem een kieswijzer voor de verkiezingen van de gemeenteraad op 19 maart 2014.
Dit zijn de standpunten van GroenLinks op de stellingen. Het antwoord mocht 250 tekens bevatten. Dus onze standpunten zijn kort en krachtig.

 Standpunten GroenLinks voor de kieswijzer in BN/de Stem

Coffeeshops toestaan

(90% mee eens.)1 coffeeshop toestaan. Alleen voor eigen inwoners. Gecontroleerde voorziening van softdrugs met verantwoorde kwaliteit. Is van belang voor welzijn en gezondheid. Wel fors aanpakken illegale handel en criminaliteit. Overlast in wijken bestrijden.

Experimenteren met wietteelt onder toezicht van de gemeente

(100% Mee eens.)  Teelt van goede wiet onder toezicht zorgt voor minder gezondheidsrisico’s. Teelt alleen voor eigen inwoners en gecontroleerde verschaffing draagt ook bij aan minder criminaliteit. Gebruik wiet is realiteit, net als gebruik alcohol. Dus legaliseren.

Geen bedrijventerrein in de Auvergnepolder bouwen

(100% mee eens.) Auvergnepolder moet groen blijven als buffer tussen Halsteren, Lepelstraat, natuur en bedrijven. Huidige bedrijventerreinen beter en slimmer gebruiken. Daarvoor ook afspraken maken in de regio. Terreinen moeten duurzamer en milieuvriendelijker.

Bewoners verantwoordelijk maken voor openbaar groen in eigen buurt

(100% mee eens.) Als bewoners samen kunnen zorgen voor hun eigen groen vergroot dit d leefbaarheid en sociale samenhang van de buurt. Maar dan ook ruimte voor eigen inbreng en diversiteit. De gemeente moet daarin ondersteunend zijn. Meer groen is ook veel gezonder!

Meer gemeentelijke medewerkers inzetten om zwerfafval tegen te gaan, ook als dat leidt tot hogere lasten.

(60% mee eens.) Zwerfafval is grote ergernis en vervuilt milieu! Veel mensen gooien afval gewoon op straat. Is een verkeerde mentaliteit. Ook inzetten op preventie, handhaving en ondersteunen van inwoners die hun eigen straat of wijk schoon willen houden.

Alle bestaande voorzieningen behouden in de kernen.

(90% mee eens.) Is goed  voor de leefbaarheid en sociale samenhang. De gemeente kan dit echter niet alleen. Pro actieve ondersteuning van initiatieven van inwoners en ondernemers is belangrijk. Het moet de moeite waard zijn om van voorzieningen gebruik te maken.

Ongebruikte gemeentegronden tegen lagere prijzen verkopen

(100% mee eens.) Om economie te stimuleren is het belangrijk dat grond goedkoop is. Maar ook erfpacht moet ingezet worden om de lasten te verminderen. Het moet aantrekkelijk zijn om hier te vestigen, Gemeente moet pro actief ondersteunen.

Om zwembad De Melanen open te houden mogen de lokale lasten stijgen.

(50% mee eens.) Zwembad is een basisvoorziening. De gemeente moet met ‘Stichting behoud Zwembad De Melanen’ samenwerken. Aantrekkelijker maken zwembad in combinatie recreatie en ontwikkeling natuurgebied Groote Melanen. Alternatieve financiering stimuleren.

Zonnepanelen op nieuwbouwhuizen verplicht stellen.

(100% mee eens.) Er zijn te weinig zonnepanelen in onze gemeente! Er moet fors ingezet worden op duurzame en niet vervuilende energie opwekking. De gemeente moet het voorbeeld geven. Duurzame en energiezuinige woningen zijn op termijn goedkoper en beter voor het milieu.

Geen regels stellen aan uiterlijk gebouwen

(20% mee eens.) In historische binnenstad en kernen moeten er zeker regels zijn. Behoud historisch erfgoed is belangrijk. Wel gebieden aanwijzen waar geen regels zijn voor uiterlijk gebouwen. Dit wel beperkt houden. Zeker niet heel de gemeente regelvrij.

Geen windmolens plaatsen

(100% niet mee eens.) Gemeente moet plaatsing stimuleren en daarbij het goede voorbeeld geven. Duurzame en schone energie is van groot belang voor ons milieu, nu en in de toekomst. Kleine windmolens zonder overlast die goed in landschap passen is nu mogelijk.

Toeristenbelasting afschaffen.

(100% niet mee eens.) Is een bron van inkomsten. Die hebben we hard nodig met de forse bezuinigingen die gaan komen. Wel moet de belasting zeker niet hoger zijn dan in andere gemeenten.

Om de begroting sluitend te krijgen bezuinigen of lokale lasten verhogen.

(50% eens/oneens.) Het is onvermijdelijk dat de lokale lasten zullen stijgen om rond te komen. Wij krijgen van VVD/PvdA kabinet veel minder geld. Dus bezuinigen en lokale lasten verhogen moet, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

Mensen met een uitkering verplichten tot tegenprestatie

(50% mee eens.) Als men daar toe in staat is, dan een prestatie die maatschappelijk nuttig is, bijdraagt tot betere kansen op werk, persoonlijke ontwikkeling en stimulering vrijwilligerswerk. Moet maatwerk zijn en niet ten koste gaan van reguliere arbeid.

Rijksbezuinigingen in de zorg opvangen met gemeentelijke middelen.

(75% mee oneens.) Is niet mogelijk. Daar heeft de gemeente geen geld voor. Wij moeten ook fors bezuinigen dankzij beleid van VVD en PvdA. Alleen door slim samen te werken met de zorg, waarbij professionele kwaliteit voorop staat, kan de schade beperkt worden.

5 februari 2014