Stellingen BoZ Bode

Antwoorden van Peter van den Ouden op de stellingen van de Bergen op Zoomse Bode.

Stellingen van de Bergen op Zoomse bode en de standpunten van GroenLinks.

 

 

STELLING 1

Het verdwijnen van de voorzieningen uit de dorpen en wijken is vooral een kwestie van wennen.

 

Oneens:

Het verdwijnen van voorzieningen is slecht voor de leefbaarheid in dorpen en wijken. Het is dan niet meer aantrekkelijk om daar te wonen en te leven. Het gevolg is leegloop  en verpaupering.

De gemeente moet de vestiging van buurtsupers en andere kleinschalige voorzieningen stimuleren. Maar ook initiatieven van de bewoners op dat gebied ondersteunen. Minder regelgeving, maar wel startsubsidies geven.

 

 

STELLING 2

Burgerparticipatie is vooral een mooie manier voor de overheid om te bezuinigen

 

Eens:

Om de effecten van de forse bezuinigingen van VVD/PvdA kabinet, die de zorg en welzijn kapot maken, te ontkennen is dit begrip uitgevonden. GroenLinks vindt dat iedereen aan onze samenleving mee moet kunnen doen. Lukt dat niet, dan moeten mensen ondersteuning krijgen. Wij willen een  samenleving waar solidariteit gewoon nog bestaat en waar de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

 

 

STELLING 3

Het is onmogelijk om een oplossing te vinden voor de parkeerproblemen in de gemeente.

 

Oneens

 

GroenLinks vindt dat buiten het centrum geparkeerd moet worden met vervoer van bezoekers door elektrische busjes naar de binnenstad. Ook vrachtverkeer weren uit binnenstad. Door transferiums lossen wij het logistiek probleem op.

Gevolg: minder fijnstof en vervuiling. De binnenstad wordt gezonder en groener met meer ruimte om er te verblijven en te genieten. Goed voor milieu en voor de economie.