Uitgelicht

Op deze pagina zijn rechts de laatste lokale nieuwsberichten en concrete uitwerkingen van ons programma te vinden. Volg hiervoor ook onze Facebookpagina om op de hoogte te blijven.

TIEN PROGRAMMAPUNTEN VOOR 2018-2022

  1. Wij maken in onze gemeente zo veel mogelijk gebruik van de zon en de wind, we stimuleren energieneutraal bouwen en het oprichten van lokale energiecoöperaties.

  2. Wij planten extra bomen. Dat is niet alleen mooi maar zorgt ook voor extra schone lucht. Wij kiezen voor veel extra groen in en om de stad. Iedere inwoner moet kunnen genieten van bijvoorbeeld een mooi park of een groen gebied. We ondersteunen buurtbewoners die hun buurt willen vergroenen.

  3. Wij geven voorrang aan schoon vervoer: de fiets, de voetganger en elektrisch (openbaar) vervoer.

  4. Het welzijn van dieren in belangrijk. Dieren zijn levende wezens en verdienen onze bescherming ook in onze gemeente.

  5. Wij stimuleren mensen en geven ze de ruimte. Wij kiezen voor een inclusieve samenleving: iedereen hoort erbij en iedereen doet mee. Wij willen dat Bergen op Zoom een leeftijdsvriendelijke gemeente is. GroenLinks laat mensen niet in de steek. We gaan experimenteren met nieuwe vormen van sociale zekerheid, waarin keuzevrijheid, waardering en zelfontplooiing centraal staan.

  6. Wij zorgen dat de gemeente zich actief inzet om te voorkomen dat kinderen op de basisschool beginnen met een achterstand. Bijvoorbeeld door goede voor- en vroegschoolse educatie en passend onderwijs.

  7. Wij willen dat ouderen en mensen met een beperking zolang als zij dat willen thuis kunnen wonen.

  8. Wij zorgen voor voldoende sociale huurwoningen en voldoende huur- en koopwoningen voor starters en mensen met een middeninkomen.

  9. Wij geven ruimte aan eigen initiatieven van burgers, professionals en organisaties die de stad eerlijker, mooier en duurzamer kunnen maken.

  10. Wij geven veel extra ruimte aan kunst en creativiteit. Kunst verrijkt ons leven.

 

Op 21 maart is tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen het referendum over de zogenaamde 'sleepwet'. GroenLinks is TEGEN die wet. Zie hier (https://groenlinks.nl/referendum/sleepwet) waarom. Op deze pagina is alle informatie te vinden. We updaten deze ook dagelijks met nieuwe content.