Selin Karar

Raadslid

Alleen door verbinding en vertrouwen tussen burger en politiek kun je daadwerkelijk het verschil maken

Selin Karar is kandidaat raadslid voor plaats 2 op de lijst van GroenLinks Bergen op Zoom voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.

Wie is Selin?
Selin is 30 jaar, getrouwd en werkzaam als vestigingsmanager bij een taalschool inburgering volwassenen statushouders in Goes. Ook is Selin actief als gastdocente bij Amnesty International scholengroep Bergen op Zoom en het campagneteam van GroenLinks Bergen op Zoom. 
Na de opleiding docente maatschappijleer en een master conflictanalyse en –oplossing in het buitenland, is ze weer terug in de stad waar ze geboren en getogen is. Na actief te zijn geweest binnen verschillende ontwikkelingsorganisaties, zowel in Nederland als in het buitenland, vindt ze dat het nu tijd is om ook politiek actief te worden, te beginnen bij haar lievelingsstad: Bergen op Zoom. “Ik heb altijd middels onderwijs bewustzijn proberen te creëren over de ongelijke verdeling op de wereld, klimaatverandering en genderneutraliteit. Ik geloof in het idee, dat als je begint in de klas, je in een groot deel van de maatschappij zult eindigen. Elke leerling neemt immers een bagage mee, waar jij als docent ook aan kunt bijdragen. Nu is de tijd rijp om een groot deel van de maatschappij te bereiken middels de politiek”. 
Selin heeft passie voor muziek, filosofie en poëzie. 

Waar staat Selin voor?
Selin heeft zich altijd ingezet voor gelijkheid, rechtvaardigheid, duurzaamheid en een sociaal actieve samenleving. “Ik ben vooral op sociaal-maatschappelijke vlakken actief geweest. Nu wil ik de bestuurlijke kant verkennen en me inzetten voor maatschappelijke problemen die de burgers ook daadwerkelijk raken. Ik wil verandering brengen door politiek te bedrijven op een rechtvaardige manier en invloed uitoefenen op het beleid die daarmee gepaard gaat. Het is belangrijk dat iedereen gehoord wordt, ongeacht leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur, etniciteit, beperking of levensovertuiging. Naast de vertegenwoordiging van mens, dier en natuur, denk ik dat verbinding een mijlpaal is. Door daadwerkelijk te luisteren naar de problemen waarmee mensen kampen en de inbreng vanuit de maatschappij serieus te nemen, komt politiek weer dichtbij. Alleen dan kun je tot vreedzame en duurzame oplossingen komen.”