Nieuws

Over de bloemetjes en de bijtjes. Drie GroenLinks moties aangenomen tijdens de algemene beschouwingen.

“In Nederland zijn veel bijensoorten en andere insecten sterk in aantal teruggelopen.
Ook in onze regio.
Honingbijen en andere insecten zijn van groot belang voor de natuur. De ineenstorting van de bijenstand heeft grote en onomkeerbare gevolgen voor de biodiversiteit en de voedsel- en fruitproductie.
De bijenstand zegt iets over de algehele ecologische gezondheid.
En die is niet best…”

Zo begon fractievoorzitter Peter van den Ouden zijn eerste termijn tijdens de algemene beschouwingen in de raad. Tijdens die raadsvergadering bespreken de partijen de begroting voor komend jaar.GroenLinks diende, samen met andere partijen, drie moties in die alledrie breed werden gesteund en aangenomen.

Lees verder

Selin gaat met zwangerschapsverlof

Selin Karar, sinds maart raadslid, gaat voor een periode van 16 weken met zwangerschapsverlof vanaf 6 november 2018. Tijdens haar verlof zal Corry Damen, in de periode 2010-2014 raadslid en in de periode 2014-2018 burgerlid. Tijdens het zwangerschapsverlof van Selin neemt Corry de portefeuille (o.a. de commissie mens, Maatschappij en Vrije tijd) van haar over. Na het zwangerschapsverlof van 16 weken zal Selin weer terug keren als raadslid (conform De Kieswet).

Open voor initiatieven uit de samenleving

"Als plannen niet aan alle regels voldoen, willen we vaker samen met de initiatiefnemer kijken hoe het eventueel wél kan," aldus wethouder Andrew Harijgens onlangs in BN/DeStem (zie hier). In dat interview licht onze wethouder toe hoe inwoners en bedrijven meer betrokken kunnen worden bij het beleid van de gemeente. Een onderdeel daarvan zijn de inspiratiessessies die de gemeente organiseert. Woensdag 30 oktober j.l. was de eerste sessie met Martijn Waslander.

Lees verder

Bergen op Zoom wordt Kinderpardongemeente!

Samen met samen met PvdA, SP en Steunpunt BoZ heeft GroenLinks een motie ingediend inzake de aansluiting van Bergen op Zoom bij de kinderpardongemeentes. Met een nipte meerderheid is deze motie aangenomen. Onze partij is blij dat ook Bergen op Zoom mee gaat doen met deze regeling, om zo ook het signaal van humaan beleid uit te dragen.

Lees verder

Een goede en duurzame voorziening voor de binnenstad

GroenLinks ziet de fiets als het centrale vervoermiddel in onze gemeente en daarom moet het gebruik van de fiets gestimuleerd worden. Het moet aantrekkelijk zijn om de fiets te pakken. Wij willen goede stallingmogelijkheden in de gemeente, zeker ook in de binnenstad. Dus waarom heeft GroenLinks tegen de fietsenstalling, het City Service Punt (CSP), gestemd?

Lees verder

Vragen aan college over Vlierstraat

In juli hing er in de Vlierstraat een spandoek met de tekst “Waarom wordt onze straat niet geholpen?” Op 23 juli 2018 stond er een artikel in BN/ De Stem waarin de bewoners van de Vlierstraat te kennen geven zich veel zorgen te maken over de recentelijke branden en het zwerfafval. Op 6 juli 2018 hebben de bewoners een brief over hun problemen gestuurd naar Stadlander en gemeente. Deze brief werd ondertekend door meer dan 20 buurtgenoten. Er heerst angst en onrust in de wijk en men voelt zich niet gehoord. GroenLinks heeft daarover vragen gesteld aan het college.

Lees verder