Nieuws

Naar duurzame werkgelegenheid en een groene Auvergnepolder

auvergnepolder

Onlangs is er een manifest verschenen over de ontwikkeling van de Auvergnepolder. Ook dat manifest is ondertekend door de fractie, omdat het belangrijk is dat er een breed gedragen visie komt over het gebruik van de bedrijventerreinen en de toekomst van de Auvergnepolder.

Lees verder

Onze gemeente moet open staan voor eenzame kinderen!

Kind

Wij kunnen helpen, dus laten we dat vooral doen. Onze gemeente moet open staan voor eenzame kinderen! Aldus Selin Karar tijdens het raadsdebat over de motie om vluchtelingenkinderen uit Griekenland op te nemen. Hieronder haar spreektekst over de motie die daartoe oproept. (De uitgesproken tekst geldt.) De motie is vervolgens aangenomen!

Lees verder

Andrew, bedankt!

Andrew Harijgens

GroenLinks Bergen op Zoom bedankt Andrew, die door de gemeentleijke reset geen wethouder meer is. Maar Andrew blijft positief: ,, de raad kan beter zeggen dat het je laatste dag is dan de dokter.’’

Lees verder

GroenLinks gaat met goede moed opnieuw de onderhandelingen in.

Onlangs is wethouder Stinebosch afgetreden vanwege de problemen met zwembad de Schelp. Naar aanleiding van deze zwembadkwestie is in het onderlinge vertrouwen van de gemeenteraad in het college sterk verminderd. Deze onzekere politieke situatie die nu is ontstaan vraagt om duiding vanuit de fractie en onze wethouder, zeker nu GroenLinks Bergen op Zoom voor het eerst in haar bestaan deelneemt aan de coalitie.

Lees verder

Reactie GroenLinks op aftreden wethouder Stinenbosch

Nu de kruitdampen na het aftreden van wethouder Stinenbosch en het debat over zwembad De Schelp langzaam optrekken vinden wij het zaak om verantwoording af te leggen over onze beweegredenen. Meer specifiek waarom wij ervan overtuigd zijn dat het wegsturen van het voltallige college niet de beste keuze is voor onze gemeente.Het is daarbij goed om te weten dat die keuze tot stand gekomen in goed overleg tussen fractie, wethouder en bestuur. Wethouder Stinenbosch heeft haar verantwoordelijkheid genomen als coördinerend wethouder op het dossier zwembad De Schelp. Wij respecteren haar om het moedige besluit wat zij genomen heeft. Hoe zeer het ons ook aan het hart gaat met haar een fijne collega te verliezen.

Lees verder

Onderteken het akkoord schone lucht! Oproep aan college.

De fractie van GroenLinks Bergen op Zoom roept het college op om het akkoord Schone lucht te ondertekenen en bijbehorende maatregelen te nemen. De vervuiling door stikstofdioxide en fijnstof tot 2030 moet volgens het akkoord verder worden teruggedrongen. Dat moet minimaal 50 procent gezondheidswinst opleveren, staat in het akkoord.

Hieronder de brief met vragen hierover die de fractie naar het college heeft gestuurd.

Lees verder

Pagina's