GroenLinks gaat met goede moed opnieuw de onderhandelingen in.

Onlangs is wethouder Stinebosch afgetreden vanwege de problemen met zwembad de Schelp. Naar aanleiding van deze zwembadkwestie is in het onderlinge vertrouwen van de gemeenteraad in het college sterk verminderd. Deze onzekere politieke situatie die nu is ontstaan vraagt om duiding vanuit de fractie en onze wethouder, zeker nu GroenLinks Bergen op Zoom voor het eerst in haar bestaan deelneemt aan de coalitie.

Eerst even terug naar de reden waarom wij nu coalitiepartij zijn. In 2018 hebben vier partijen (GBWP, VVD, CDA en GroenLinks) elkaar gevonden op een stevig en ambitieus akkoord. In dat akkoord hebben wij afspraken gemaakt om onze duurzame, groene en sociale agenda voor de gemeente Bergen op Zoom te realiseren.

Na de raadsvergadering over de ontstane situatie ronde het zwembad, bleek dat er nog steeds voldoende draagvlak was voor de coalitie en het college. Een motie van wantrouwen en een motie van afkeuring zijn met een ruime meerderheid (21 stemmen tegen, 11 voor) weggestemd. Tegelijkertijd voelde de coalitie ook binnen de raad een onbehaaglijkheid toenemen en zien we het vertrouwen met de week verder afnemen. Bij alle fracties in de gemeenteraad zijn grote zorgen over het op orde krijgen van de gemeentelijke financiën, de bestuurscultuur en de kwaliteit van de organisatie.

De smalle basis waarop deze coalitie nu nog rust (18 zetels), was aanleiding om de gemeenteraad te vragen zich uit te spreken over de ontstane situatie. Dit heeft in twee rondes plaatsgevonden. Eerst hebben fracties één-op-één met Ad Verbogt gesproken. Ad is ook de informateur, die het realiseren van de huidige coalitie heeft begeleid. Vervolgens hebben op donderdag 13 februari 2020 de raadsfracties zich in een openbare raadsvergadering over het resultaat van die gesprekken uitgesproken. De uitkomst is dat we met het coalitieakkoord terug moeten naar de tekentafel. Dat betekent opnieuw onderhandelen met alle raadsfractie met als uitgangspunt vernieuwing: de aanpak van de schuldenlast, bestuurscultuur en kwaliteitsontwikkeling van de gemeentelijke organisatie.

GroenLinks wil, net als de overige fracties van de coalitie, ruim baan geven aan dit onderhandelingstraject. Wij gaan dit traject positief/kritisch en constructief in. Daarbij zetten wij opnieuw in voor een stevige duurzame, groene en sociale agenda, zonder uit het oog te verliezen dat het terugdringen van de schuldenlast, herstel van het vertrouwen en de verbetering van de kwaliteit van de organisatie eveneens noodzakelijk zijn.

Wij waarderen het vertrouwen dat wij van de kiezers hebben gekregen. U kunt erop vertrouwen dat wij voor deze standpunten blijven gaan.

Andrew Harijgens, wethouder

Peter van den Ouden, fractievoorzitter